Inleidende bepalingen

Op deze pagina treft u de privacyverklaring van Kerstfair Huisdoorn aan. U wordt aangeraden deze privacyverklaring zorgvuldig te lezen. Kerstfair Huisdoorn is statutair gevestigd Hoekelum 5, 7339 KG Ugchelen en staat ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder 08102589 en draagt de naam Kerstfair Huisdoorn. Kerstfair Huisdoorn is per e-mail te bereiken via info@estateevents.nl en telefonisch via 055-5790070

Estate Events is een organisatiebureau en organiseert de volgende publieksevenementen: ZomerFair Soestdijk, Spirit of Winter en Kerstfair Huis Doorn. In deze privacyverklaring wordt uitgelegd hoe Kerstfair Huisdoorn omgaat met de verwerking van de persoonsgegevens. Zo wordt onder meer aangegeven welke (categorieën) persoonsgegevens worden verzameld en voor welk doel de persoonsgegevens worden gebruikt. Tevens geeft Kerstfair Huisdoorn aan welke rechtsgrond ten grondslag ligt aan het verwerken van de persoonsgegevens.

De verwerking van persoonsgegevens door Kerstfair Huisdoorn valt binnen de wettelijke vrijstellingsregelingen. Om die reden is de verwerking niet aangemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Kerstfair Huisdoorn behoudt zich het recht voor deze privacyverklaring aan te passen. De huidige privacyverklaring is voor het laatst bijgewerkt op 17-05-18.

Soorten, doelen, rechtsgronden en termijn van verwerking van persoonsgegevens

In de eerste plaats worden persoonsgegevens verwerkt als u met Kerstfair Huisdoorn een overeenkomst sluit. De persoonsgegevens worden gebruikt om te communiceren met de klant als er iets mis gaat met de voorverkoop van de entreekaarten. Bij het formulier wordt aangegeven welke gegevens verplicht ingevuld moeten worden. Dit zijn de e-mailadressen voor de nieuwsbrieven. Bezoekers kunnen zich aanmelden voor een nieuwbrief en worden verstuurd via MailChimp. Mocht een klant zich willen uitschrijven dan kan dit automatisch via MailChimp of door het sturen van een bericht aan Kerstfair Huisdoorn.
Ook worden persoonsgegevens (foto’s) van mensen gebruikt voor de advertentie in bladen/kranten en voor de invulling op de eigen website. Deze foto’s worden gemaakt tijdens de evenementen. Voor het gebruik van deze foto’s geen toestemming gevraagd. Wel hangt er bij de ingang van een evenement een meldteken waarop staat dat er een mogelijkheid bestaat dat u op de foto komt.
Tot slot worden de persoonsgegevens gebruikt bij de voorverkoop van entree tickets. Via de voorverkoop verkoopt Kerstfair Huisdoorn tickets via Paylogic. Paylogic verzamelt gegevens, zoals: e-mailadres, naam, geslacht, leeftijd en adres. Kerstfair Huisdoorn ontvangt na afloop een lijst met deze kaartkopers en kan ze het jaar erop een nieuwsbrief sturen.

Via het formulier wordt ook uw e-mailadres gevraagd. Het e-mailadres is nodig voor een juiste afhandeling van de verkoop maar wordt ook gebruikt om u in de toekomst op de hoogte te stellen van producten of diensten die interessant voor u kunnen zijn. De persoonsgegevens worden voor een termijn van 5 jaar opgeslagen.

Rechtsgrond

Aan de verwerking van uw gegevens liggen de volgende rechtsgronden ten grondslag, de toestemming van de persoon/bezoeker is namelijk nodig voor het verwerken van zijn persoonsgegevens. De inschrijver via de voorverkoop verleent zo namelijk de toestemming en zodoende kan Kerstfair Huisdoorn zijn klanten helpen met de koop.

Cookies

Kerstfair Huisdoorn maakt op haar website gebruik van cookies. Wat zijn cookies? Een cookie is een stukje data dat door een website op uw computer wordt geplaatst. Elke keer wanneer u de website van Kerstfair Huisdoorn bezoekt, verzamelt zij basis technische informatie zoals via welke website u op deze website terecht bent gekomen. Deze privacyverklaring is van toepassing op cookies en soortgelijke technologie.  Deze website kan cookies gebruiken om bezoekers te voorzien van afgestemde informatie, om informatie te verzamelen, en om de bezoeker te volgen tijdens het bezoek aan de website. Dit helpt Kerstfair Huisdoorn om een goede gebruikservaring aan u te kunnen leveren.

Doorgifte aan bewerkers en derden

Persoonsgegevens worden verwerkt door bedrijven die door Kerstfair Huisdoorn zijn ingeschakeld voor de uitvoering van de overeenkomst. De wet noemt deze bedrijven ‘bewerkers’. U kunt hierbij denken aan het bedrijf welke de hosting van onze website verzorgd of een door ons ingeschakelde pakketdienst. De bewerkers handelen onder verantwoordelijkheid van verantwoordelijke.

Ook zullen persoonsgegevens worden gedeeld met derden als Kerstfair Huisdoorn op grond van een wettelijke verplichting gehouden is persoonsgegevens door te geven aan bevoegde instanties.

Beveiliging

Kerstfair Huisdoorn heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om de persoonsgegevens van u te beveiligen tegen verlies of onrechtmatige verwerking. De website heeft een SSL-certificaat, waardoor de gegevens over een beveiligde verbinding verstuurd worden.

Uw privacyrechten

U heeft recht op inzage, rectificatie, verwijdering of beperking van het verwerken van uw persoonsgegevens overeenkomstig het bepaalde in de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Indien u een account aanmaakt op onze website, kunt u zelf de door u verstrekte gegevens inzien en wijzigen.

Indien u vragen heeft over deze privacyverklaring, dan kunt u een e-mail zenden aan info@estateevents.nl

Indien u een klacht wil indienen over Kerstfair Huisdoorn met betrekking tot het verwerken van uw persoonsgegevens, dan kunt u dit doen bij een toezichthoudende autoriteit (bijvoorbeeld de Autoriteit Persoonsgegevens). U kunt zich afmelden voor de nieuwsbrief door een e-mail te zenden aan info@estateevents.nl

Ook zin in een uitje waar je blij van wordt? Boek tickets online met korting!

Koop tickets

Brand
Brand
Brand
Brand

Blijf op de hoogte via onze nieuwsbrief

©2022 Estate Events